برای عضویت در خبرنامه ایمیل را وارد کنید

مهرداد فضلیان

مهرداد فضلیان فارغ التحصیل رشته MBA از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بیش از ۱۵ سال در صنعت داروی کشور مشغول به فعالیت بوده و سالها به عنوان مدیر بازرگانی و زنجیره تامین در شرکت های بنام دارویی تجربه اندوزی نموده است.
ایشان اکنون به عنوان یکی از شرکای شرکت آنزان طب آزما وظیفه توسعه کسب و کار و مشارکت در تعریف و پیاده سازی استراتژی های سازمان را برعهده دارد.